Apostolat Maryjny

   

Strona główna
Miejscowość
Historia wsi
Parafia
Galeria
Linki

 

 

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym powstałym w 1980 roku z okazji 150 rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w Paryżu.

Nawiązuje on do działalności Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które powstało z inicjatywy ks. Franciszka Domaradzkiego - misjonarza - w byłej Galicji.

W dniu 8 czerwca 1905r. Stowarzyszenie to zatwierdzone zostało przez Papieża Piusa X i oddane pod opiekę Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Po II wojnie światowej Stowarzyszenie podzieliło los innych organizacji kościelnych w Polsce.

W 1980r. - uwzględniając ówczesne warunki polityczne - zorganizowano Apostolat Maryjny - nie jako stowarzyszenie, lecz w postaci grup nieformalnych, składających się z ludzi świeckich inspirowanych dekretem Soboru Watykańskiego II – "O apostolstwie świeckich". Grupy te przyjęły ściśle określone cele i środki działania oraz specyficzne cechy duchowości.

252 Konferencja Biskupów Diecezjalnych obradująca w Warszawie w dniu 29 stycznia 1992r. przyjęła Statut Apostolatu Maryjnego w Polsce i wyraziła zgodę, by Ruch ten pozostał pod opieką Zgromadzenia Księży Misjonarzy i mógł działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.

 

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

 

bullet

pogłębiać kult Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie

bullet

oddziaływać na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w obliczu śmierci

bullet

szerzyć braterską miłość i likwidować obojętność, niechęć, niezgodę, napięcia, długotrwałe sąsiedzkie względnie rodzinne niesnaski i nieporozumienia.

 

Duchowość

 

Członkowie pogłębiają pobożność Maryjną przez studium mariologii, przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddanie się do Jej dyspozycji. Cechą charakterystyczną apostołów maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim będących w potrzebach duchowych i materialnych.

Członków Apostolatu Maryjnego ożywia pokora będąca warunkiem Bożej łaski koniecznej dla uświęcenia własnego i braci.

 

Prawa i obowiązki członków:

- Członkowie Apostolatu - przyjęci uroczyście przez Dyrektora Krajowego wg zatwierdzonego ceremoniału - zobowiązywani są do okazywania czci N.M.P. i rozpowszechniania tej czci w otoczeniu, a także:
- do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej - o ile to możliwe - codziennie
Czytania Pisma Świętego i książek religijnych w zależności od potrzeb religijnych i duchowych - rozprowadzania ich
- codziennego odmawiania przynajmniej jednej tajemnicy różańca w intencjach apostolskich
- noszenia Cudownego Medalika, jako znaku obecności Maryi w naszym życiu i częstego odmawiania modlitwy słowami: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".
- comiesięcznego spotkania w grupach.
- uczestnictwa w cotygodniowych nabożeństwach Nieustającej Nowenny do MB Cudownego Medalika, względnie odprawiana prywatnie
- udziału w dorocznych rekolekcjach, dniach skupienia, względnie tzw. Dniach wspólnoty.

 

Nasz Apostolat:

 

prowadzi modlitwy przed mszą św.

opiekuje się grotą

propaguje cudowny medalik wśród znajomych

organizuje pielgrzymki do sanktuariów maryjnych

 

Powrót

Duszpasterze
Wydarzenia
Rada Parafialna
Akcja Katolicka
Chór
Apostolat Maryjny
Róże Różańcowe
Inne